II redovna godišnja Skupština Kluba
II redovna godišnja Skupština Kluba

II redovna godišnja Skupština Kluba

Poštovani članovi kluba, sa zadovoljstvom vas obavještavamo će se II godišnja redovna Sjednica Kluba održati 10.12.2023. godine(nedelja) sa početkom u 18 časova u prostorijama RK BUK.

Zakazana sjednica je sa sledećim dnevnim redom:

 1. Izbor verifikacione komisije i zapisničara
 2. Verifikacija članova skupštine
 3. Usvajanje zapisnika sa I redovne sjednice
 4. Informisanje članova o aktuelnom stanju u klubu
 5. Usvajanje Plana rada za 2024. godinu
 6. Usvajanje izvještaja Nadzornog Odbora
 7. Usvajanje novog pravilnika o disciplinskoj i materijalnoj odgovornosti članova kluba
 8. Odluka o potvrđivanju komisije za nagrade i disciplinske mjere
 9. Izbor Potpredsjednika Skupštine
 10. Donošenje odluke o članarini za 2024. godinu
 11. Razno

Materijali su dostupni članovima Skupštine u prostorijama kluba.