RK Buk Banja Luka
Kurs prve pomoći

Kurs prve pomoći

Spasilačka služba RK Buk organizuje veći broj kurseva prve pomoći i izdaje međunarodno priznate licence. 
– Prva pomoć
– Prva pomoć sa kiseonikom kod ronilačkih povreda
– Prva pomoć uz primjenu automatskog eksternog defibrilatora (AED)
– Prva pomoć kod djece
– Prva pomoć na radu
– FPOS Level 1 i 2 (First Person On Scene)