RK Buk Banja Luka
Ronilački kursevi

Ronilački kursevi

Kurs se sastoji od teoretske i praktične nastave koju izvode licencirani CMAS instruktori. Klub svim polaznicima kursa obezbjeđuje potrebnu ronilačku opremu i literaturu, a nakon položenog ispita kandidati dobijaju međunarodno priznatu diplomu i karticu (brevet).
– Ronilac sa jednom zvijezdom (P1)
– Ronilac sa dvije zvijezde (P2)
– Ronilac sa tri zvijezde (P3)
– Kurs za bazni nitroks
– Kurs za napredni nitroks