RK Buk Banja Luka
Procjena rizika na kupalištu

Procjena rizika na kupalištu

Spasilačka služba RK Buk je jedina ovlaštena da radi i izdaje Procjene rizika na kupalištima na teritoriji RS i BiH, a procjene radi međunarodno licencirani procjenitelj rizika. U Procjeni rizika se navodi minimaln broj spasilaca, pozicije, oprema, znakovi i sl., a sva kupališta dobijaju znakove po ISO standardu koje moraju postaviti na kupališta, kao i Spasilački dnevnik i Izvještaj o intervencijama.