RK Buk Banja Luka
Kurs za kompresoristu

Kurs za kompresoristu

Cilj kursa je teoretsko i praktično upoznavanje sa radom na kompresorima visokog pritiska
Nakon teoretskog dijela nastave, koji obuhvata principe rada kompresora, sastavne dijelove, vrste kompresora, filtere vazduha i procedure u korištenju i održavanju istih, u kompresornicu RK “BUK” se održava i praktični dio nastave.
Praktični dio nastave obuhvata provjeru kompresora prije pokretanja, promjene filtera vazduha, kao i kompletan proces punjenja ronilačke boce .